Diagnoza funkcjonalna zaburzeń rozwojowych

 • Diagnoza funkcjonalna polega na określeniu poziomu aktualnych umiejętności i możliwości rozwojowych dziecka.

  Diagnoza funkcjonalna pozwala rzetelne określenie słabych i mocnych stron dziecka, jego potencjału rozwojowego. Daje możliwość dokładnego ustalenia potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania. Badanie i obserwacja dziecka w konkretnych sytuacjach zadaniowych oraz umożliwia zidentyfikowanie trudności, a co za tym idzie przygotowanie indywidualnego programu terapeutycznego.

  Do diagnozy funkcjonalnej specjaliści wykorzystują wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne.

  • Test Inteligencji Stanford-Binet – 5
  • KORP
  • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich
  • Skala rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6

  Ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest indywidualnie.