Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych jest diagnozą zespołową, wielospecjalistyczną. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog, a w razie konieczności logopeda lub neurologopeda. Proces diagnostyczny przebiega wieloetapowo i obejmuje

    • Wywiad z rodzicami, który ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania (rozwój fizyczny, emocjonalny, umysłowy, samoobsługa, rozwój relacji, itp.). Na to spotkanie prosimy zabrać ze sobą jak najszerszą dokumentację dziecka dotyczącą jego stanu zdrowia, przebytych chorób, odbytych badań. Prosimy również o informację oraz dokumentację dotyczącą przechodzonych już wcześniej badań psychologiczno – pedagogicznych. Wskazana jest również informacja o aktualnym funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli ze szkoły. (Druki do pobrania ze strony).
    • Analiza dokumentacji dziecka – jej celem jest uzupełnienie informacji zebranych podczas wywiadu.
    • Obserwacja dziecka i wykonanie badań psychologiczno – pedagogicznych. Specjalista przeprowadza badanie wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi w celu diagnozy poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego dziecka oraz ustalenia ilorazu inteligencji. Psycholog może zalecić wykonanie badań specjalistycznych dotyczących wykluczenia innych zaburzeń (laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych). Czas wykonywanych badań: psychologiczne – 2h, pedagogiczne – 2h, logopedyczne – 1h.