Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

  • Diagnoza trudności szkolnych jest procesem oceny, który ma na celu zidentyfikowanie przyczyn problemów edukacyjnych u ucznia. Jest to ważny krok w celu dostosowania odpowiednich strategii i wsparcia edukacyjnego.

    1. Zebranie informacji oraz analiza historii szkolnej: Przeprowadzenie wywiadu z uczniem, nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami może dostarczyć wglądu w różne aspekty funkcjonowania ucznia w szkole. Przeglądnięcie dotychczasowych osiągnięć szkolnych, ocen, uwag nauczycieli, udziału w zajęciach dodatkowych, a także ewentualnych wcześniejszych diagnoz czy ocen psychologicznych oraz badań wzroku i słuchu.
    2. Test i ocena psychologiczna przeprowadzona przez psychologa.
    3. Badanie pedagogiczne przeprowadzone przez pedagoga baterią trudności szkolnych dostosowaną do odpowiedniego wieku.
    4. Opracowanie i wydanie opinii, która obejmuje diagnozę, dostosowania programu nauczania oraz środki dopasowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Proces diagnozy i wsparcia jest spersonalizowany, uwzględniając różnorodność indywidualnych umiejętności i potrzeb ucznia.