Spectrum Autyzmu

 • BADANIE ADOS – 2 to strukturalne badanie diagnostyczne stosowane w celu oceny obecności zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci i dorosłych. ADOS – 2 jest jednym z narzędzi diagnostycznych stosowanych przez specjalistów, takich jak psycholodzy, psychiatrzy czy specjaliści ds. rozwoju dziecka w celu zidentyfikowania objawów autyzmu. Narzędzie jest elementem tzw. „złotego standardu” w diagnostyce spektrum autyzmu.

  Badanie narzędziem ADOS -2 obejmuje różne sytuacje społeczne i komunikacyjne, które pozwalają na obserwację zachowań związanych z autyzmem. Składa się z kilku modułów, z których każdy jest dostosowany do wieku i poziomu rozwoju danej osoby. ADOS -2 może pomóc w zrozumieniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zachowań, które mogą wskazywać na obecność ASD.

  W Centrum Diagnozy i Terapii „Kraina dla Ciebie” diagnoza autyzmu jest przeprowadzana przez dwóch certyfikowanych diagnostów ADOS – 2 z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami w spektrum autyzmu.

  Diagnoza autyzmu w Centrum Diagnozy i Terapii ,,Kraina dla Ciebie’’ przebiega etapowo podczas trzech spotkań:

  1. Spotkanie z rodzicami dziecka lub osobą dorosłą, w czasie którego przeprowadzany jest wywiad z wykorzystaniem specjalistycznych kwestionariuszy mający na celu zakwalifikowanie dziecka/osoby dorosłej do badania ADOS – 2.
  2. Badanie ADOS – 2, po którym następuje analiza wykonanego nagrania w celu rozpoznania objawów. Na tej podstawie sporządzana jest opinia dla psychiatry.
  3. Spotkanie postdiagnostyczne – omówienie wyników diagnozy.