Arteterapia

  • Wszyscy, którzy kiedykolwiek zastosowali elementy terapii sztuką w pracy z dzieckiem wiedzą, że wywołuje ona uśmiech, pomaga nawiązywać i utrzymywać kontakty werbalne i niewerbalne dzieci z terapeutą oraz z grupą rówieśniczą.

    Arteterapia obejmująca terapię przy użyciu sztuk plastycznych posiada własne metody i techniki terapeutyczne. Dobór metod jest uzależniony od grupy wiekowej i jej możliwości, rodzaju zajęć oraz celu pracy. Wśród metod pracy w ramach zajęć z arteterapii można wymienić te wszystkie, które pozwolą zrozumieć temat, wyobrazić sobie efekt końcowy, obserwować i praktycznie uzmysłowić proces tworzenia, ale także te, które pobudzą do ekspresji plastycznej. Może to być zarówno pokaz angażujący różne zmysły czy obserwacja, jak i metody praktycznego działania, jak projektowanie, modelowanie lub kopiowanie. Wśród różnorodnych technik plastycznych można zaproponować między innymi techniki malarskie, graficzne, collage czy rzeźbę.

    Warto wspomnieć również o tym, co jest bliskie szczególnie małym dzieciom, czyli o malowaniu spontanicznym, którego celem jest przyzwolenie ma dowolny sposób kreatywności. Może polegać na malowaniu bez jakiegokolwiek wzoru.