Terapia logopedyczna

 • Czym zajmuje się logopeda?
  Logopeda to specjalista zajmujący się pomocą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i artykulacji.

  Celem pracy logopedycznej jest:

  • zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka);
  • rozpoznawanie (diagnoza);
  • usprawnianie procesu rozwoju mowy i komunikacji;
  • eliminowanie wad wymowy.

  Kiedy do logopedy?

  • gdy coś budzi niepokój wśród Rodziców/ opiekunów/ nauczycieli.
  • gdy dziecko nie gaworzy, nie wskazuje palcem, nie reaguje na swoje imię, gdy rozwój ruchowy przebiega nieprawidłowo.
  • gdy dziecko roczne nie podejmuje prób naśladowania ruchów motoryki dużej, odgłosów, prostych wyrazów np. „mama”, „tata”.
  • gdy w drugim roku życia dziecko nie łączy dwóch wyrazów w proste zdanie, nie wykonuje prostych poleceń.
  • gdy w trzecim roku życia mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia.
  • gdy dziecko wsuwa język między zęby .
  • gdy dziecko ma problemy w komunikacji.

  Pierwsza wizyta u logopedy
  Logopeda podczas pierwszej wizyty obserwuje zachowania językowe dziecka zwracając szczególną uwagę na jego zachowania werbalne i niewerbalne. Zwraca uwagę na zasób słownictwa oraz umiejętność budowania zdań oraz wypowiedzi. Istotne jest wstępne rozpoznanie poziomu rozumienia mowy. Ponadto zwraca uwagę na budowę oraz sprawność narządów artykulacyjnych, dokonuje badania funkcji połykowej oraz oddechowej, bada sposób realizacji głosek. Przeprowadza orientacyjne badanie słuchu fizycznego oraz fonematycznego. Określa ogólny poziom rozwoju dziecka.

  Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest również wywiad z Rodzicem/opiekunem dziecka.

  Wywiad służy zgromadzeniu informacji na temat:

  • ogólnego przebiegu rozwoju pacjenta, w tym jego mowy, okoliczności pojawienia się objawów niepokojących;
  • domniemanych przyczyn zaburzenia czy nieprawidłowości;
  • kroków podjętych w celu radzenia sobie z trudnościami i sposobów ewentualnego łagodzenia ich skutków;
  • sposobów przeciwdziałania zaistniałym problemom;
  • kondycji psychofizycznej pacjenta, jego stanu zdrowia.

  Co trzeba wiedzieć, przypomnieć sobie?

  • jak przebiegał rozwój ruchowy w pierwszych latach życia: kiedy dziecko siadało, czworakowało, chodziło;
  • jak przebiegał rozwój mowy dziecka: kiedy dziecko zaczęło gaworzyć, wymawiać pierwsze zdania itp.;
  • jakie jest napięcie mięśniowe;
  • jakie były wykonywane dotychczas badania (np. słuchu, wzroku itp.);
  • jakie były wykonywane badania specjalistyczne ( psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne);
  • w jaki sposób dziecko się komunikuje

  Diagnoza
  Diagnoza logopedyczna obejmuje wywiad z Rodzicem/opiekunem, analizę dostarczonej dokumentacji medycznej i specjalistycznej oraz obserwację dziecka w zabawie swobodnej jak i pracy terapeutycznej.

  Terapia logopedyczna
  Podczas terapii logopedycznej realizowany jest indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

  Priorytetem jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, celem uzyskania jak najlepszych wyników terapeutycznych. Wykorzystujemy elementy wielu metod, by zajęcia były atrakcyjne i ciekawe dla pacjenta.