Terapia psychologiczna

 • Prowadzimy indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską w nurcie poznawczo – behawioralnym, behawioralne treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży oraz treningi rodzicielskie.

  Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję oddziaływań terapeutycznych najbardziej korzystnych w danym przypadku.

  Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, gdzie w przyjaznej atmosferze budujemy z dzieckiem relacje w której może poczuć się bezpiecznie i komfortowo. W przypadku dzieci starszych kolejne spotkania, jeśli dziecko wrazi chęć odbywają się bez udziału rodziców.
  Ilość proponowanych spotkań ustalana jest wspólnie z rodzicami.

  Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia odżywiania się
  • Zaburzenia zachowania
  • Całościowe zaburzenia rozwoju
  • Problemy emocjonalne
  • Problemy wychowawcze

  Diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).