• Sprawdź naszego Facebooka i zobacz jak pracujemy!

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rzeszowie

  Oferta naszej poradni skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.

  Dzieci mogą otrzymać diagnozę, opinie oraz wsparcie terapeutyczne psychologa, logopedy, pedagoga oraz innych specjalistów.

  • Kadra

   Pracowników w naszej placówce

  • Opinii

   Wydawanych rocznie

  • Naszych podopiecznych

   Którymi się opiekujemy

  • Rok powstania
 • Nasze usługi

  W naszej placówce wszyscy mogą liczyć na profesjonalną pomoc, począwszy od diagnozy po późniejszą terapie.

  • Diagnoza
  • Terapia
 • Profesjonalna kadra Psychologiczno - Pedagogiczna

 • Nasza poradnia

 • Rodzice mogą skorzystać z konsultacji wychowawczych jako formy doraźnej pomocy w rozwiązywaniu konkretnego problemu związanego z wychowaniem dziecka.

 • Wystawia opinie/diagnozy dotyczące:

  • gotowości szkolnej
  • odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego
  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych wynikających z indywidualnych potrzeb ucznia
  • sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do potrzeb uczniów
  • zaburzeń (opóźnienie psychoruchowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym autyzm, Zespół Aspergera, afazja, upośledzenie umysłowe, zaburzenia zachowania oraz inne)
  • „Świetne podejście do dzieci oraz zrozumienie potrzeb mojego dziecka”

   Edyta Przygoda
  • „Profesjonalna kadra oraz zaplecze dydaktyczne”

   Mateusz Nowak