Cennik

 • Sprawdź nasze ceny

  obowiązuje od 01.03.2024 r.
  • Pracownia psychologiczna:

  • Konsultacja psychologiczna
   160 zł
  • Diagnoza psychologiczna
   400 zł
  • Terapia psychologiczna
   160 zł
  • Psychoterapia
   180 zł
  • Psychoterapia par
   270 zł
  • Konsultacja seksuologiczna - poradnictwo w zakresie rozwoju seksualnego
   180 zł
  • Opinia specjalistyczna
   200 zł
  • Pracownia logopedyczna
   i neurologopedyczna:


  • Konsultacja logopedyczna
   160 zł
  • Diagnoza logopedyczna
   400 zł
  • Terapia logopedyczna
   160 zł
  • Konsultacja neurologopedyczna
   160 zł
  • Diagnoza neurologopedyczna
   400 zł
  • Terapia neurologopedyczna
   160 zł
  • Opinia specjalistyczna
   200 zł
  • Pracownia Diagnozy
   i Terapii Pedagogicznej:


  • Konsultacja pedagogiczna
   160 zł
  • Diagnoza pedagogiczna
   400 zł
  • Terapia pedagogiczna
   160 zł
  • Diagnoza gotowości szkolnej
   600 zł
  • Diagnoza trudności szkolnych
   1000 zł
  • Terapia ręki
   160 zł
  • Opinia specjalistyczna
   200 zł
  • Pracownia Fizjoterapii,
   Integracji Sensorycznej:


  • Konsultacja fizjoterapeutyczna
   160 zł
  • Konsultacja zaburzeń integracji sensorycznej
   160 zł
  • Diagnoza fizjoterapeutyczna
   400 zł
  • Diagnoza integracji sensorycznej
   400 zł
  • Diagnoza fizjoterapeutyczna oraz diagnoza SI
   800 zł
  • Terapia integracji sensorycznej
   160 zł
  • Opinia specjalistyczna
   200 zł
  • Pracownia zaburzeń
   rozwojowych:


  • Diagnoza wielospecjalistyczna - diagnoza rozwoju psychoruchowego
   1000 zł
  • Diagnoza autyzmu - ADOS
   1500 zł
  • Terapia zaburzeń rozwojowych
   160 zł
  • Pracownia poradnictwa
   rodzinnego:


  • Konsultacja wychowawcza
   140 zł
  • Diagnoza relacji rodzinnych
   250 zł
  • Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla rodzin
   140 zł
  • Pracownia Dietetyki
   i Psychodietetyki:


  • Konsultacja żywieniowa
   160 zł
  • Terapia odżywiania
   160 zł
  • Terapia zaburzeń odżywiania
   160 zł
  • Psychoterapia + Psychodietetyka ( 2 specjalistów)
   350 zł
  • Usprawnianie motoryczne
   160 zł
  • Indywidualna opieka trenera personalnego
   160 zł
  • Opinia specjalistyczna
   200 zł
  • Pracownia Szkoleniowo -
   Edukacyjna:


  • Szkolenia, warsztaty
   Cena ustalana indywidualnie
  • Szkolenia Rad Pedagogicznych
   Cena ustalana indywidualnie
  • Konsultacja specjalistyczna w placówce
   Cena ustalana indywidualnie
 • Numer naszego konta bankowego:

  41 1600 1462 1804 9555 6000 0002

  (tytuł przelewu: nazwisko specjalisty/usługi oraz nazwisko dziecka, którego dotyczy usługa)