Cennik

 • Sprawdź nasze ceny

  obowiązuje od 01.04.2023r.
  • Pracownia psychologiczna:

  • Konsultacja psychologiczna
   140 zł
  • Diagnoza psychologiczna
   350 zł
  • Terapia psychologiczna
   140 zł
  • Psychoterapia
   150 - 160 zł
  • Psychoterapia par
   250 zł
  • Konsultacja seksuologiczna - poradnictwo w zakresie rozwoju seksualnego
   140 zł
  • Opinia specjalistyczna
   150 zł
  • Pracownia logopedyczna
   i neurologopedyczna:


  • Konsultacja logopedyczna
   140 zł
  • Diagnoza logopedyczna
   250 zł
  • Terapia logopedyczna
   120 zł
  • Konsultacja neurologopedyczna
   140 zł
  • Diagnoza neurologopedyczna
   300 zł
  • Terapia neurologopedyczna
   140 zł
  • Opinia specjalistyczna
   150 zł
  • Pracownia Diagnozy
   i Terapii Pedagogicznej:


  • Konsultacja pedagogiczna
   140 zł
  • Diagnoza pedagogiczna
   250 zł
  • Terapia pedagogiczna
   120 zł
  • Diagnoza gotowości szkolnej
   300 zł
  • Diagnoza trudności szkolnych
   600 zł
  • Doradztwo zawodowe
   200 zł
  • Terapia ręki
   120 zł
  • Alternatywne metody czytania
   120 zł
  • Trening twórczego myślenia z elementami arteterapii
   140 zł
  • Opinia specjalistyczna
   150 zł
  • Pracownia Fizjoterapii,
   Integracji Sensorycznej:


  • Konsultacja fizjoterapeutyczna
   140 zł
  • Konsultacja zaburzeń integracji sensorycznej
   140 zł
  • Diagnoza fizjoterapeutyczna
   400 zł
  • Diagnoza integracji sensorycznej
   400 zł
  • Diagnoza fizjoterapeutyczna oraz diagnoza SI
   600 zł
  • Terapia integracji sensorycznej
   120 zł
  • Opinia specjalistyczna
   150 zł
  • Pracownia zaburzeń
   rozwojowych:


  • Diagnoza wielospecjalistyczna - diagnoza rozwoju psychoruchowego
   400 zł
  • Diagnoza autyzmu - ADOS
   800 zł
  • Terapia zaburzeń rozwojowych
   120 zł
  • Wprowadzenie AAC
   120 zł
  • Pracownia surdopedagogiczna
   i tyflopedagogiczna:


  • Konsultacja surdopedagogiczna/tyflopedagogiczna
   140 zł
  • Diagnoza surdopedagogiczna/tyflopedagogiczna
   400 zł
  • Terapia surdopedagogiczna/tyflopedagogiczna
   120 zł
  • Pracownia poradnictwa
   rodzinnego:


  • Konsultacja wychowawcza
   120 zł
  • Diagnoza relacji rodzinnych
   200 zł
  • Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla rodzin
   120 zł
  • Pracownia Dietetyki
   i Psychodietetyki:


  • Konsultacja żywieniowa
   140 zł
  • Terapia odżywiania
   120 zł
  • Terapia zaburzeń odżywiania
   150 zł
  • Usprawnianie motoryczne
   120 zł
  • Indywidualna opieka trenera personalnego
   120 zł
  • Opinia specjalistyczna
   150 zł
  • Pracownia Wsparcia
   Grupowego:


  • Trening Umiejętności Społecznych TUS
   100 zł
  • Grupy wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych
   100 zł
  • Grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży
   100 zł
  • Grupy robocze dla nauczycieli/terapeutów
   100 zł
  • Pracownia Szkoleniowo -
   Edukacyjna:


  • Szkolenia, warsztaty
   Cena ustalana indywidualnie
  • Szkolenia Rad Pedagogicznych
   Cena ustalana indywidualnie
  • Konsultacja specjalistyczna w placówce
   Cena ustalana indywidualnie
 • Numer naszego konta bankowego:

  41 1600 1462 1804 9555 6000 0002

  (tytuł przelewu: nazwisko specjalisty/usługi oraz nazwisko dziecka, którego dotyczy usługa)