Diagnoza

  • Spectrum Autyzmu
   Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna – ocena funkcjonowania dziecka, ustalenie kierunków pracy oraz priorytetów w terapii.
  • Diagnoza funkcjonalna zaburzeń rozwojowych
   Diagnoza funkcjonalna polega na określeniu poziomu aktualnych umiejętności i możliwości rozwojowych dziecka.
  • Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
   Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych jest diagnozą zespołową, wielospecjalistyczną.