Klauzula informacyjna

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ‘’Kraina Uśmiechu’’, ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów,
  REGON: 362481536, nr RSPO 129126, dalej jako Administrator.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: npppku3@gmail.com
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, a także w celu umożliwienia kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt.3.
  6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ‘’Kraina Uśmiechu’’, ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów,
  REGON: 362481536, nr RSPO 129126, dalej jako Administrator.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: npppku3@gmail.com
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, a także w celu umożliwienia kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt.3.
  6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.