Nasza Kadra

Poznaj naszą kadrę
  • mgr Sabina Hołówko-Rusin
   Pedagog, logopeda, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2

   mgr Sabina Hołówko-Rusin

   Pedagog, logopeda, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Koordynator terapeutyczny
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Diagnostyka, terapia

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Resocjalizacja (studia magisterskie)
   • Uniwersytet Jagielloński, kierunek: Poradnictwo i pomoc psychologiczna (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, kierunek: Logopedia (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Neurologopedia (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Zarządzanie oświatą, specjalizacja: Menadżer w oświacie (studia podyplomowe)
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” (szkolenie)
   • Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Spectrum ASC-MED: ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (szkolenie)
   • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, kierunek: Seksuologia (studia podyplomowe)
  • mgr Marta Jakubik
   Oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2

   mgr Marta Jakubik

   Oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Koordynator terapeutyczny
   –  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Diagnostyka, prowadzenie zajęć pedagogicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia magisterskie)
   • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, kierunek: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)
   • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: Terapia pedagogiczna z elementami logopedii (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Zarządzanie oświatą, specjalizacja: menadżer w oświacie (studia podyplomowe)
   • Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Spectrum ASC-MED: ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (szkolenie)
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” (szkolenie)
   • HPM Medical, szkolenie:  „Easy Biofeedback w treningu klasycznym” – trener Easy Biofeedback I stopnia
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Tyflopedagogika (studia podyplomowe)
  • dr Monika Wójcik
   Neurologopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2, diagnosta specyficznych trudności w uczeniu się

   dr Monika Wójcik

   Neurologopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2, diagnosta specyficznych trudności w uczeniu się

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Neurologopeda
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Neurologopeda, diagnoza i terapia logopedyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Stopień doktora: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia magisterskie)
   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną (studia licencjackie)
   • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, kierunek: Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)
   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Logopedia (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Neurologopedia (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Zarządzanie oświatą, specjalizacja: menadżer w oświacie (studia podyplomowe)
   • Spectrum ASC-MED: „ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” (szkolenie)
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” (szkolenie)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Surdopedagogika (studia podyplomowe)
  • mgr Karolina Małek
   Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   mgr Karolina Małek

   Pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Pedagog
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć pedagogicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (studia magisterskie)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia podyplomowe)
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” (szkolenie)
  • mgr Karolina Pysz
   Pedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   mgr Karolina Pysz

   Pedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Pedagog– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć pedagogicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia licencjackie)
   • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, kierunek: Psychopedagogika specjalna z logopedią (studia magisterskie)
   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Logopedia
   • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierunek: Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, kierunek: Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe)
   • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej (szkolenie)
   • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem (szkolenie)
   • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania – PSTB (kurs)
   • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji – PSTB (kurs)
   • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – Kurs III stopniowy – Fundacja od Początku (kurs)
   • KOMLOGO Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP (szkolenie)
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku: „ Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym” (szkolenie)
  • mgr Dagmara Wójcik
   Logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   mgr Dagmara Wójcik

   Logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Logopeda, neurologopeda
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: Public Relations (studia licencjackie)
   • Akademia Pedagogiczna w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: Historia, specjalizacja: Studia Europejskie (studia magisterskie)
   • Akademia Pedagogiczna w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Przygotowanie pedagogiczne (kurs kwalifikacyjny )
   • Politechnika Rzeszowska Lotnictwo i Budowa Maszyn, kierunek: Zarządzanie logistyczne (studia podyplomowe)
   • Uniwersytet Pedagogiczna w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: Logopedia (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek: Edukacja, rehabilitacja i terapia osób z autyzmem (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi kierunek: Surdopedagogika (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Neurologopedia (studia podyplomowe)
   • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (szkolenie)
   • Terapia ręki (szkolenie I i II stopnia)
   • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (kurs)
   • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna (szkolenie)
   • KOMLOGO Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (szkolenie)
   • Praktyczne wykorzystanie pedagogiki Freblowskiej w edukacji przedszkolnej (szkolenie)
  • mgr Natalia Romanów
   Logopeda, certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   mgr Natalia Romanów

   Logopeda, certyfikowany terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Logopeda
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Pedagogika, specjalność: Psychoprofilaktyka społeczna (studia magisterskie)
   • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, kierunek: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)
   • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek: Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera (studia podyplomowe)
   •  Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Logopedia (studia podyplomowe)
   •  Paradowski design, szkolenie: „MFT 9 – 99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg Anity Kittel (szkolenie I stopnia)
   • Paradowski design, szkolenie: „MFT 4– 8 sTArs – Terapia Miofunkcjonalna w wieku 4- 8 lat ze specjalną terapią artykulacji s/sz  wg Niny Förster i Anity Kittel (szkolenie II stopnia)

    

    

  • mgr Sylwia Turek
   Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   mgr Sylwia Turek

   Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Psycholog
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć psychologicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, kierunek: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i osobowości (studia magisterskie)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Diagnoza i terapia psychologiczna (studia podyplomowe)
   • Instytut studiów podyplomowych w Warszawie, kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia podyplomowe)
   • HPM Medical, szkolenie:  „Easy Biofeedback w treningu klasycznym” – trener Easy Biofeedback I stopnia
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (szkolenie kwalifikacyjne)
   • Terapeutyczne, Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs (szkolenie)
   • KOMLOGO, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP (szkolenie)
  • mgr Aleksandra Kopczacka (Marynicz)
   Fizjoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   mgr Aleksandra Kopczacka (Marynicz)

   Fizjoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Fizjoterapeuta
   – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć ruchowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Fizjoterapia (studia licencjackie)
   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Fizjoterapia (studia magisterskie)
   • Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia (studia podyplomowe)
   • SKK School, III-stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej
   • Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, „Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu – metody pracy” (szkolenie)
   • Krajowa Izba Fizjoterapeutów, „Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym 0 – 7 lat” (szkolenie)
  • mgr Anna Szajowska
   Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   mgr Anna Szajowska

   Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

   Stanowisko, tematyka prowadzonych zajęć:
   Psycholog – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom

   Prowadzenie zajęć psychologicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

   Kwalifikacje, ukończona uczelnia, kierunek studiów:

   • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: Psychologia (studia magisterskie)
   • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: Psychologia transportu (studia podyplomowe)
   • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (studia podyplomowe)
   • Stosowana Analiza Zachowania w terapii behawioralnej (kurs III stopniowy)
   • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (szkolenie kwalifikacyjne)
   • KOMLOGO, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP (szkolenie)