Terapia

  • Wczesne wspomaganie rozwoju
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania.
  • Terapia psychologiczna
   Prowadzimy indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską.
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna
   Terapia pedagogiczna obejmuje kompleksową pomoc, której celem jest wyrównywanie oraz korygowanie różnic i deficytów rozwojowych dziecka.
  • Terapia ręki
   Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.
  • Arteterapia
   Arteterapia obejmująca terapię przy użyciu sztuk plastycznych posiada własne metody i techniki terapeutyczne.