Terapia pedagogiczna

 • Terapia pedagogiczna obejmuje kompleksową pomoc, której celem jest wyrównywanie oraz korygowanie różnic i deficytów rozwojowych dziecka. Terapeuta dobiera odpowiednie metody i techniki terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

  Podczas zajęć terapii pedagogicznej rozwijane są zdolności intelektualne, umiejętność spostrzegania i zapamiętywania oraz myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego.

  Zajęcia przygotowują do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijają umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz dokonywania operacji sekwencyjnych i logiczno-matematycznych.

  Terapia pedagogiczna obejmuje również usprawnianie motoryki małej, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego oraz rozwijanie sprawności grafomotorycznych.

  Wszelkie aktywności i zadania proponowane dziecku są zróżnicowane i dobierane w taki sposób, aby były dla niego ciekawe i atrakcyjne. Terapeuta bazuje na zainteresowaniach i mocnych stronach dziecka, jednocześnie wzbudzając jego pomysłowość i kreatywności.

  Niezwykle ważną częścią pracy terapeutycznej jest szukania różnych dróg w rozwiązywaniu problemu, a także dostrzeganie i docenianie podejmowanych przez dziecko starań oraz wzmacnianie i motywowanie go do podejmowania wysiłku.