Wczesne wspomaganie rozwoju

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

    Zajęcia są bezpłatne.

    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju jest przedłożenie opinii z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

    Ilość godzin terapii dla każdego dziecka ustala zespół WWR. Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonalnej specjaliści przygotowują program terapeutyczny dla dziecka. Program jest monitorowany i podlega systematycznej ewaluacji, aby proces terapeutyczny był efektywny.