Usługi

Poznaj nasze usługi
 • Poniżej prezentujemy skrócony opis oferowanych przez nas usług
  • Diagnoza i terapia dziecka i jego rodziny
  • Diagnoza zaburzeń rozwojowych tj. spektrum autyzmu
  • Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się – terapia Instrumental Enrichment
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  • Wsparcie merytoryczne szkół i placówek
  • Wdrażanie innowacyjnych metod w edukacji i terapii
  • Konsultacje dla nauczycieli, specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi
  • Współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. praktyki studenckie) szkolenia rad pedagogicznych w szkołach i przedszkolach, zamówienia indywidualne placówek